Навчальна діяльність. Загальна інформація

Освітня діяльність

    Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступинем фаховий молодший бакалавр або освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст  за наступними спеціальностями:

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

                (денна форма навчання)

 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • початкова освіта
 • дошкільна освіта
 • середня освіта (фізична культура)
 • дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)
 • готельно-ресторанна справа

По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або диплом молодшого спеціаліста.

  на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

(денна форма навчання)

 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • початкова освіта
 • дошкільна освіта
 • середня освіта (фізична культура)
 • дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)
 • готельно-ресторанна справа

По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або диплом молодшого спеціаліста.

на базі ОКР кваліфікованого робітника (зі скороченим терміном навчання)

                   (денна форма навчання)

 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)

 По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або диплом молодшого спеціаліста.

    ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Середня освіта (фізична культура)

    Теорія і методика фізичного виховання, спортивні споруди і обладнання, спортивні ігри з методикою викладання, гігієна шкільна, фізичне виховання та спорт, спортивно-педагогічне вдосконалення, гімнастика, плавання, баскетбол, легка атлетика з методикою викладання, табірні збори з туризму та зимових видів спорту.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

   Організаційна техніка,  основне програмне забезпечення, комп’ютерна графіка,  архівознавство,  документознавство,  діловодство, бібліографознавство,  документні ресурси, ділове мовлення та редагування службових документів, інтернет-технології, системи управління базами даних.

Початкова освіта

   Методики викладання української і російської мови, математики, психологія (загальна, вікова, педагогічна), основи образотворчого мистецтва з методикою викладання, основи музичного виховання з методикою викладання, основи фізичного виховання з методикою викладання, методика трудового виховання з практикумом, методика застосування комп’ютерної техніки в початковій школі, практичний і теоретичний курс англійської мови, методика навчання англійської мови в початкових класах.

Дошкільна освіта

   Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, методика формування елементарних математичних уявлень, малювання і ліплення, методика музичного і фізичного виховання, ритміка, художня праця, анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку, дитяча психологія, основи природознавства і  методика знайомлення дітей з природою, культура мовлення і практикум з виразного читання.

Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)

   Декоративна косметика та грим, косметологія, основи манікюрної справи, технологія манікюра й педікюра, основи колористики, художнє моделювання зачіски, технології перукарських робіт, живопис, постиж, спецкомпозиція, медична підготовка, основи лікувально-оздоровчого масажу.

Готельно-ресторанна справа

    Організація готельного і ресторанного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, менеджмент готельно-ресторанного господарства, організація дозвілля в готельному та ресторанному господарстві, маркетинг готельно-ресторанного господарства.