Соціально-гуманітарна робота. Загальна інформація

Соціально-гуманітарна робота

    Невід’ємною частиною освітнього процесу є соціально-гуманітарна  робота, яка в Коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка проводиться з урахуванням можливостей коледжу, інтересів здобувачів освіти і спрямована на формування цілісної гармонійної особистості педагога і громадянина.      

  Загальна мета соціально-гуманітарної роботи Коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка: формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвiдомiстю. Така особистість – це насамперед громадянин української держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цiнностi, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури.

Основні завдання соціально-гуманітарної роботи:

  • Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях.
  • Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу.
  • Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
  • Формування у здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
  • Розвиток творчого потенціалу здобувачів освіти, підтримка талановитої та соціально активної студентської молоді.