Студентська рада

Студентське самоврядування

 Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у Коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка, їхню участь в управлінні коледжом

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних

закладів і молодіжними організаціями;

  • сприяння створенню відповідних умов для проживання і

відпочинку студентів;

  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань,

клубів за інтересами;

  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно

організації навчального процесу;

  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Структура студентського самоврядування   

 

 

 

Голова студентського самоврядування   

 

 

 

 

Мележик Марина

 

 

 

 

Заступник голови студентського самоврядування         

 

 

Безпалий Микита

 

 

 

Голова культурно-масового сектору

 

 

 

 

Сидоренко Анастасія

 

 

 

 

 

Секретар студентського самоврядування  

Остапорченко Яна

Положення про студенське самоврядування у КЛНУ імені Тараса Шевчена
Діядьність органів самоврядування КЛНУ імені Тараса Шевченка