Перелік спеціальностей

Початкова освіта

    Початкова освіта (денна форма навчання) здійснюється навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

 Можливості працевлаштування: Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови початкової школи.

  Зміст навчальних програм і дисциплін: Методики викладання української і російської мови, математики, психологія (загальна, вікова, педагогічна), основи образотворчого мистецтва з методикою викладання, основи музичного виховання з методикою викладання, основи фізичного виховання з методикою викладання, методика трудового виховання з практикумом, методика застосування комп’ютерної техніки в початковій школі, практичний і теоретичний курс англійської мови, методика навчання англійської мови в початкових класах.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

    Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання) здійснюється навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на базі ОКР кваліфікованого робітника (зі скороченим терміном навчання). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

     Можливості працевлаштування: офіс-менеджер, фахівець в установах, пов’язаних з інформаційною діяльністю, референт, керівник служби документаційного забезпечення управління, фахівець із впровадження інформаційних систем автоматизації документообігу на підприємствах і установах різних форм власностії.

    Зміст навчальних програм і дисциплін: організаційна техніка,  основне програмне забезпечення, комп’ютерна графіка,  архівознавство,  документознавство,  діловодство, бібліографознавство,  документні ресурси, ділове мовлення та редагування службових документів, інтернет-технології, системи управління базами даних.

Дизайн (перукарське мистецтво та  декоративна косметика)

    Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) (денна форма  навчання) здійснюється навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на базі ОКР кваліфікованого робітника (зі скороченим терміном навчання). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

Можливості працевлаштування: фахівець в установах служби побутового обслуговування населення, в системі професійно-технічної освіти;

  Зміст навчальних програм і дисциплін: декоративна косметика та грим, косметологія, основи манікюрної справи, технологія манікюра й педікюра, основи колористики, художнє моделювання зачіски, технології перукарських робіт, живопис, постиж, спецкомпозиція, медична підготовка, основи лікувально-оздоровчого масажу.

Середня освіта(Фізична культура)

   Середня освіта(Фізична культура) (денна форма  навчання) здійснюється навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

Можливості працевлаштування: вчитель середнього навчально-виховного закладу (фізична культура);

    Зміст навчальних програм і дисциплін: теорія і методика фізичного виховання, спортивні споруди і обладнання, спортивні ігри з методикою викладання, гігієна шкільна, фізичне виховання та спорт, спортивно-педагогічне вдосконалення, гімнастика, плавання, баскетбол, легка атлетика з методикою викладання, табірні збори з туризму та зимових видів спорту.

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа (денна форма навчання) здійснюється навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

Можливості працевлаштування: фахівець з гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.); фахівець із готельної справи; фахівець із готельного обслуговування; фахівець з організації дозвілля; фахівець із спеціалізованого обслуговування; адміністратор залу; адміністратор черговий; черговий відповідальний по міністерству (відомству); фахівець з ресторанної справи; фахівець з ресторанного обслуговування; менеджер; адміністратор.

Зміст навчальних програм і дисциплін: організація готельного і ресторанного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, менеджмент готельно-ресторанного господарства, організація дозвілля в готельному та ресторанному господарстві, маркетинг готельно-ресторанного господарства.

Дошкільна освіта

      Дошкільна освіта (денна форма навчання) здійснюється навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

     Можливості працевлаштування: фахівець дошкільних закладів різних форм власності.

     Зміст навчальних програм і дисциплін: методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, методика формування елементарних математичних уявлень, малювання і ліплення, методика музичного і фізичного виховання, ритміка, художня праця, анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку, дитяча психологія, основи природознавства і методика знайомлення дітей з природою, культура мовлення і практикум з виразного читання.

  Розмір оплати за навчання для вступників набору 2019-2020 навчального року