Перелік спеціальностей

Початкова освіта

    Початкова освіта (денна форма навчання) здійснюється навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

 Можливості працевлаштування: Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови початкової школи.

  Зміст навчальних програм і дисциплін: Методики викладання української і російської мови, математики, психологія (загальна, вікова, педагогічна), основи образотворчого мистецтва з методикою викладання, основи музичного виховання з методикою викладання, основи фізичного виховання з методикою викладання, методика трудового виховання з практикумом, методика застосування комп’ютерної техніки в початковій школі, практичний і теоретичний курс англійської мови, методика навчання англійської мови в початкових класах.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

    Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання) здійснюється навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів. По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

  На основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста. На базі ОКР кваліфікованого робітника (зі скороченим терміном навчання).

     Можливості працевлаштування:офіс-менеджер, фахівець в установах, пов’язаних з інформаційною діяльністю, референт, керівник служби документаційного забезпечення управління, фахівець із впровадження інформаційних систем автоматизації документообігу на підприємствах і установах різних форм власності;

    Зміст навчальних програм і дисциплін: Організаційна техніка,  основне програмне забезпечення, комп’ютерна графіка,  архівознавство,  документознавство,  діловодство, бібліографознавство,  документні ресурси, ділове мовлення та редагування службових документів, інтернет-технології, системи управління базами даних.

Дизайн (перукарське мистецтво та  декоративна косметика)

    Дизайн (перукарське мистецтво та основи декоративної косметики) (денна форма  навчання) здійснюється навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

   По закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

   На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) студент отримує диплом молодшого спеціаліста.

На базі ОКР кваліфікованого робітника (зі скороченим терміном навчання.По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

Можливості працевлаштування: фахівець в установах служби побутового обслуговування населення, в системі професійно- технічної освіти;

  Зміст навчальних програм і дисциплін: Декоративна косметика та грим, косметологія, основи манікюрної справи, технологія манікюра й педікюра, основи колористики, художнє моделювання зачіски, технології перукарських робіт, живопис, постиж, спецкомпозиція, медична підготовка, основи лікувально-оздоровчого масажу.

Середня освіта(Фізична культура)

   Середня освіта(Фізична культура) (денна форма  навчання) здійснюється навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) По закінченню навчання студент  отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

Можливості працевлаштування: вчитель середнього навчально-виховного закладу (фізична культура);

    Зміст навчальних програм і дисциплін: Теорія і методика фізичного виховання, спортивні споруди і обладнання, спортивні ігри з методикою викладання, гігієна шкільна, фізичного виховання та спорту, спортивно-педагогічне вдосконалення, гімнастика, плавання, баскетбол, легка атлетика з методикою викладання, табірні збори з туризму та зимових видів спорту.

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа (денна форма навчання) здійснюється навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класівПо закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

  На основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціалістаНа базі ОКР кваліфікованого робітника (зі скороченим терміном навчання).

Можливості працевлаштування:фахівець з гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.); фахівець із готельної справи; фахівець із готельного обслуговування; фахівець з організації дозвілля; фахівець із спеціалізованого обслуговування; адміністратор залу; адміністратор черговий; черговий відповідальний по міністерству (відомству); фахівець з ресторанної справи; фахівець з ресторанного обслуговування; менеджер; адміністратор.

Зміст навчальних програм і дисциплін: Організація готельного і ресторанного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, менеджмент готельно-ресторанного господарства, організація дозвілля в готельному та ресторанному господарстві, маркетинг готельно-ресторанного господарства.

Дошкільна освіта

      Дошкільна освіта (денна форма навчання) здійснюється навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) по закінченню навчання студент отримує атестат про повну загальну середню освіту, диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів). По закінченні студент отримує диплом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

Можливості працевлаштування: фахівець дошкільних закладів різних форм власності;

     Зміст навчальних програм і дисциплін:Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, методика формування елементарних математичних уявлень, малювання і ліплення, методика музичного і фізичного виховання, ритміка, художня праця, анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку, дитяча психологія, основи природознавства і методика знайомлення дітей з природою, культура мовлення і практикум з виразного читання.

  Розмір оплати за навчання для вступників набору 2019-2020 навчального року