Рада коледжу

        Педагогічна рада Коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка є дорадчим колегіальним органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу.

Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про коледж та іншими нормативними документами, які стосуються її діяльності.

Основними завданнями педагогічної ради є:

  • забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст із спеціальностей;
  • вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
  • підвищення методичного, наукового та фахового рівнів викладачів коледжу.
  Положення про педагогічну раду коледжу