Вступна кампанія 2020

Положення про апеляційну комісію
Правила прийому 2020 зі змінами
Терміни прийому документів та проведення всупних випробувань на основі 9 класі
Графік вступних іспитів на основі 9 класів
Наказ на зарахування Контракт 9 класи
Наказ на зарахування Бюджет 9 клас

Програми вступних випробувань для 9 класів

Програма спортивних нормативів для вступників спеціальності Середня освіта фізична культура
Програма творчого конкурсу для вступників спеціальності Дизайн перукарське мистецтво та декоративна косметика
Програма вступного випробування із дисципліни «Математика»

для вступників на спеціальності:
013   «Початкова освіта (мова та література (англійська)»
029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
241   «Готельно-ресторанна справа»
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

Програма вступного випробування з української мови

для вступників на спеціальності:
022 Дизайн (галузь знань – 02 Культура і мистецтво)
241 Готельно-ресторанна справа (галузь знань – 24 Сфера обслуговування)
014 Середня освіта (фізична культура) (галузь знань – 01 Освіта)
012 Дошкільна освіта (галузь знань – 01 Освіта)
013 Початкова освіта (галузь знань – 01 Освіта)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (галузь знань – 02 Культура і мистецтво)

Наказ про вартість навчання
Терміни прийому документів та встуних випробувань на основі 11 класів та кваліфікованого робітника

Програми вступних випробувань для 11 класів

Програма спортивних нормативів для вступників спеціальності Середня освіта фізична культура
Програма вступного випробування з історії України
для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностям:
022 Дизайн( галузь знань – 02 Культура і мистецтво)
241 Готельно- ресторанна справа (галузь знань- 24 Сфера обслуговування)
014 Середня освіта (фізична культура) (галузь знань – 01 Освіта)
012 Дошкільна освіта (галузь знань – 01 Освіта)
013 Початкова освіта (галузь знань – 01 Освіта)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська)
для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями
022 Дизайн (галузь знань – 02 Культура і мистецтво)
241 Готельно-ресторанна справа (галузь знань – 24 Сфера обслуговування)
014 Середня освіта (фізична культура) (галузь знань – 01 Освіта)
012 Дошкільна освіта (галузь знань – 01 Освіта)
013 Початкова освіта (галузь знань – 01 Освіта)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (галузь знань – 02 Культура і мистецтво)
Програма вступного випробування з української мови та літератури
для вступників на основі  загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями
022 Дизайн (галузь знань – 02 Культура і мистецтво)
241 Готельно-ресторанна справа (галузь знань – 24 Сфера обслуговування)
014 Середня освіта (фізична культура) (галузь знань – 01 Освіта)
012 Дошкільна освіта (галузь знань – 01 Освіта)
013 Початкова освіта (галузь знань – 01 Освіта)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (галузь знань – 02 Культура і мистецтво)
Програма вступних випробувань з математики 11 клас
Програма_вступних_випробувань_з_бiологii
для вступників на основі  загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями
012 Дошкільна освіта (галузь знань – 01 Освіта)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (галузь знань – 02 Культура і мистецтво)
Програма_всупних_випробувань географiя
для вступників на основі  загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями
012 Дошкільна освіта (галузь знань – 01 Освіта)