Доступ до публічної інформації

Положення

Положення про коледж ЛНУ
Положення про педагогічну раду коледжу
Положення про переведення на вакантні бюджетні місця
Положення про циклові комісії
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

 Про створення відокремленого підрозділу

Витяг з наказу Про створення відокремленого підрозділ
   Інформація про структуру і склад керівних органів

Умови доступності навчання для осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності навчання для осіб з особливими освітніми потребами

Графік освітнього процесу

Графік освітнього процесу

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Довідка про гуртожиток

Довідка про гуртожиток

Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування
Діяльність органів самоврядування коледжу

Освітня програма профільної середньої освіти

Освітня програма профільної середньої освіти

Освітньо-професійні програми Коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка

Накази

Наказ про вартіст навчаня 2019

Протоколи засідань педагогічної ради

Протокол
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5

Приймальна комісія

Додатки до правил прийому
Інформація щодо ліцензування обсягу та фактичну кількість осіб, які навчаються в Коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка станом на 01.10.2019
Положення про приймальну комісію
Про погодження графіку проведення творчих конкурсів
Щодо погодження проведення творчих конкурсів
Правила прийому 2020 

Сертифікати

Сертефікати
Акт узгодження переліку спеціальностей
Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (09.01.2020)
Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (10.10.2019)

Колективний договір

Колективний договір

Рультати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти
Зведена відомість результатів ДПА
Зведена відомість по ДЕК
Правила призначення стипендії
Рейтинг студентів на II семестр 2020

Кошторис коледжу і зміни до нього

Кошторис 2019, І ч.
Кошторис 2019, ІІ ч.
Кошторис зміни 1
Кошторис зміни 2
Кошторис зміни 3

Звіт про використання та надходження коштів

Звіт про використання та надходження коштів, І ч.
Звіт про використання та надходження коштів, ІІ ч.
Звіт про використання та надходження коштів, ІІІ ч.

Річний звіт керівника

Річний звіт керівника

Штатний розпис

Штатний розпис Коледжу

Додатки

Додатки